Viihdy ja onnistu työssä myös ulkomailla!

Kansainvälinen työskentely on arkipäivää -
viihdy ja onnistu työssä myös ulkomailla!

• Tiedätkö miten pitäisi reagoida, kun kiinalaiset aina sanovat ”kyllä” – oli
   tilanne mikä tahansa?
• Ymmärtävätkö ulkomaiset kollegasi, että suomalaiset saattavat säpsähtää,
   jos heitä koskettaa keskustelun aikana?
• Tiedätkö miksi paras aasialainen työntekijäsi irtisanottiin, kun keskustelit 
   suoraan hänen kanssaan työasioista ilman  hänen esimiestään?
•  Mietitkö miksi suuri kauppa Etelä-Amerikassa ei toteutunut, vaikka olit 
   hionut powerpoint-esityksesi huippuun asti?

Kansainvälinen työskentely ja ulkomaankomennukset ovat arkipäivää. Kohdemaat ovat laajentuneen kansainvälisen kaupankäynnin muuttuneet yhä eksoottisimmiksi erilaisine kulttuureineen. Kulttuurit eivät muutu vaan ulkomaille lähtevien on kyettävä tiedostamaan erovaisuudet ja mukautumaan sekä sopeutumaan paikallisiin olosuhteisiin. Me emme tee vain töitä: Niin kauan kuin olemme ihmisiä, kannamme mukanamme myös inhimillisiä piirteitä ja myös oman kulttuuriamme. Tämä ei myöskään ole valintakysymys. 

Ylipäätään kansainvälisen työskentelyn ja ulkomaankomennusten haasteet ovatkin useimmiten jotain ihan muuta kuin työstä johtuvia, vaikka siihen se yleensä kulminoituu. Työpaikan muuttuminen ulkomaille sisältää samoja elementtejä kuin työpaikan vaihto kokonaan. Muutto vieraaseen maahan on sitten taas ihan oma asiansa ja se on aina suuri muutos työntekijälle ja mahdolliselle hänen perheelleen. Perheen asuinympäristö ja koti muuttuvat sekä puolison ja lasten arkielämä.

Onnistuneet ulkomaankomennukset ja monikulttuurillinen työskentely ei tapahdu sattumalta, vaan edellyttävät valmistautumista, perehtymistä ja uusia näkökulmia. Valmistautumiseen käytetty aika ei mene hukkaan, vaan se lisää työn tuottavuutta, tehokkuutta ja antaa erilaista perspektiiviä työntekoon. On paljon vaikeampaa korjata jo aiheutettuja vahinkoja ja vaurioita. Onnistunut ulkomaankomennus on elinikäinen rikkaus. Epäonnistuneen ulkomaankomennuksen hinta on korkea sekä yritykselle että työntekijälle perheineen. Pahimmillaan yrityksen maineen menettämistä on vaikeata korjata.

Työssä onnistumiseen kansainvälisessä ympäristössä voi kuitenkin vaikuttaa oman asenteen lisäksi huolellisella valmistautumisella, mikä helpottaa myös komennuksia toteuttavien organisaatioiden suunnittelua ja sisäistä koulutusta.

Onnistuneet ulkomaankomennukset eivät tapahdu sattumalta, vaan edellyttävät valmistautumista, perehtymistä ja uusia näkökulmia.

Ulkomailla viihtymiseen ja työssä onnistumiseen voi vaikuttaa huolellisella valmistautumisella, mikä helpottaa myös komennuksia toteuttavien organisaatioiden suunnittelua ja sisäistä koulutusta.

Tutustu palveluihimme

.  Korkeattalot1