Palvelut

Tarjoamme yrityksellenne monipuoliset palvelut kansainväliseen ja monikulttuuriseen työskentelyyn liittyvissä asioissa sekä ulkomaankomennusasioissa. Tavoitteemme on yrityksenne työntekijöiden kansainvälisten tehtävien onnistuminen ja sitä kautta yrityksenne menestys.

Ulkomaankomennukset ovat haastavia niin lähettävälle kuin vastaanottavallekin organisaatiolle, mutta myös antoisia ja rikastuttavia mahdollisuuksia. Yksilötasolla haasteet ovat vieläkin konkreettisimpia. Valmennuksella voidaan auttaa ulkomaankomennusten onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Eri taustaisten ihmisten kanssa työskenneltäessä mahdollisia haasteita on vaikeampaa yhdistää kulttuurillisiin näkökulmiin. Eri asiat saattavat merkitä eri kulttuureissa eri asioita esimerkiksi se, että miten asioista sovitaan ja miten asiat hoidetaan.

Yrityksemme palveluvalikoima sisältää valmennuksia:

• Kansainvälisissä tiimeissä ja tehtävissä toimiville henkilöille
• Ulkomaankomennukselle lähteville työntekijöille ja heidän perheilleen
• Maasta toiseen siirtyville työntekijöille ja heidän perheilleen
• Ulkomaankomennukselta Suomeen palaaville työntekijöille ja heidän 
  perheilleen
• Suomeen töihin tuleville ulkomaisille työntekijöille ja heidän perheilleen
  tarjoamme myös palveluja muuttoon liittyvissä käytännön- eli relocation-
  asioissa.

Verkostoomme kuuluu kymmenien eri kulttuurien asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja laaja-alaista näkemystä asumisesta ja työskentelystä kohdemaissa.


Lisäksi:

• Luennoimme yrityksille kansainvälisestä työskentelystä ja
  ulkomaankomennusprosessista Suomessa ja ulkomailla.
• Järjestämme luentoja ja koulutuksia eri kulttuureista yritysten työntekijöille.
• Koulutamme ja konsultoimme yritysten henkilöstöä kansainväliseen 
  työskentelyyn liittyvissä asioissa Suomessa ja  ulkomailla.
• Räätälöimme koulutukset yrityksen tarpeen mukaan eri kohderyhmille
  esimerkiksi johtoryhmille, henkilöstöhallinnolle, esimiehille ja muulle
  henkilöstölle.

Kaikki valmennuksemme ovat räätälöityjä ja tapauskohtaisia yhdessä asiakasyrityksen kanssa rakennettuja kokonaisuuksia. Valmennukset pidetään tilanteen mukaan joko henkilökohtaisina coaching- tai ryhmävalmennus-sessioina.

Lue valmennuksiin osallistuneiden henkilöiden kokemuksia

 

Tornitalot1